Tegoroczne uroczystości przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową odbyły się w Kielcach 11 lutego zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Na mszy świętej i na uroczystości stawiły się sztandary Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Łopuszna, Buska-Zdroju, Koła nr 1 z Kielc, Koła 27 Pułku Ułanów AK oraz oczywiście sztandar Korpusu Kieleckiego AK. Dziękujemy też delegacjom szkół za udział w uroczystości.