W dniu 11 grudnia 2011 odbyło się w Chęcinach III Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „JODŁA”. Na kolejną dwuletnią kadencję wybrano następujące władze:

 

 Zarząd: 

Prezes Dionizy Krawczyński

Wiceprezes Dariusz Czarnecki

Sekretarz – Leszek Marcinkiewicz

Skarbnik – Aneta Domagała

Członek – Marcin Adach

Członek – Robert Dudek

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Marcin Piątek

Członek – Konrad Mazur

Członek – Łukasz Kukla

 

Sąd Koleżeński:

Przewodniczący – Patrycja Marcinkiewicz,

Członek – Dariusz Fokt,

Członek – Maciej Gałkiewicz.