25 czerwca 1940 r. miała miejsce ostatnia zbiórka Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego już bez poległego majora Dobrzańskiego "Huba". W rocznicę wydarzenia Zespół Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu, którego "Hubal" jest patronem. Uroczystości rozpoczęły się rankiem kiedy to delegacja organizatorów oraz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z ministrem Janem Józefem Kasprzykiem na czele udała się do Praczki - miejsca ostatniej zbiórki oraz do jednego z przysiółków wsi Bobrowniki gdzie poległ Franciszek Głowacz "Lis" jeden z żołnierzy "Hubala". Główne uroczystości odbyły się w kościele w Stanowiskach gdzie w obecności sztandarów, sekcji ułanów pod bronią, harcerzy oraz zaproszonych gości odprawiona została msza święta po której głos zabrał minister Kasprzyk. Tradycją uroczystości jest przemarsz na cmentarz. W tym roku w mniejszym, ze względu na pandemię gronie, także pomaszerowaliśmy. Z biało-czerwoną na czele i ze śpiewem na ustach. To było nasze święto! Święto ludzi którzy zwyciężyli! Na cmentarzu tradycyjny apel pamięci i salwa honorowa. I wreszcie wspólne zdjęcie sztandarów, ułanów, harcerzy i gości.