Niedzielne przedpołudnie, 2 czerwca, spędziliśmy w Mominie, Gmina Waśniów, gdzie wzięliśmy udział w uroczystościach 75 rocznicy śmierci Jana Piwnika "Ponury" i jednocześnie 9 rocznicy nadania miejscowej szkole imienia "Ponurego". Podczas uroczystości wystawiliśmy poczet do proporca dowódcy 27 Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego w którego barwach mamy zaszczyt występować.