3 czerwca 2018 r., Łopuszno, wystawiony przez nas patrol konny w barwach 27 Pułku Ułanów AK wziął udział w organizowanej przez Gminę Łopuszno Paradzie Niepodległości.