Nasza liczna reprezentacja wzięła udział w tegorocznym Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej pokonując trasę z Krakowa do Kielc. Wystawiliśmy patrol konny, ale także na potrzeby organizacji Marszu oddelegowana została spieszona sekcja która m.in. wystawiała poczet do sztandaru Kadrówki (kiedy była dodatkowa obsada występowaliśmy z własnym sztandarek Korpusu Kieleckiego Armii Krajowej). Składanie ziemi z pól bitewnych na Sowińcu, asysta podczas mszy w katedrze na Wawelu, udział w capstrzyku przy pomniku Piłsudskiego, warty w miejscach pamięci, salwa honorowa w Wodzisławiu (przy grobie ułana Czesława Bankiewicza "Skaut") to nasza służba dla Niepodległej. Na zdjęciu podczas przemarszu na Wawel.