12 czerwca br. po raz kolejny wsparliśmy panią Danutę Żbikowską (na zdjęciu) w organizacji  uroczystości Święta 2 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów. Rozpoczęła je tradycyjna Msza Święta w Kościele Garnizonowym po której zebrani przejechali na teren dawnych koszar na Stadionie. Foto: Echo Dnia