5 maja na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy w Kielcach Henryka Kasprzyka, żołnierza Armii Krajowej. Przy asyście wojska i w obecności sztandarów wspieraliśmy modlitwą żonę zmarłego i syna, Jana Józefa Kasprzyka, p.o. szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Poza sztandarem Korpusu Kieleckiego AK nasi członkowie pełnili razem z wojskiem wartę przy trumnie. Foto Radio Kielce.