30 kwietnia stawiliśmy się w Anielinie, miejscu śmierci majora Henryka Dobrzańskiego "Hubal", który był m.in. zastępcą Dowódcy Okręgu Kielce Służby Zwycięstwu Polsce. W tym roku tradycyjnie wystawiliśmy poczet do sztandaru Korpusu Kieleckiego Armii Krajowej, poczet dowódcy 27 Pułku Ułanów AK i 4. Szwadronu 27 Pułku Ułanów AK (w składzie kolegów z Warszawy) oraz spieszoną sekcję pod bronią. Na zdjęciach można też zobaczyć Robert Dzierzgwa, któremu dziękujemy, że stanął razem z nami. Foto. Aleksandra Maciejewska. Więcej zdjęć: TUTAJ