2 lutego br. delegacja SRH "JODŁA" wystawiając poczet sztandaru Korpusu Kieleckiego Armii Krajowej wzięła udział w uroczystościach w Jędrzejowie. Przypominały one o uwolnieniu w w 1944r. z niemieckiego aresztu pięciu aresztowanych żołnierzy AK. Dokołała tego specjalna grupa Armii Krajowej działająca na rozkaz majora Stefana Gądzio "Kos" pełniącego wtedy funkcję Komendanta Obwodu Jędrzejów AK. Sam Gądzio to jeden z wybitniejszych oficerów Armii Krajowej pełniący szereg odpowiedzialnych funkcji w podziemnej armii. W sierpniu 1945 roku został zamordowany przez komunistycznych oprawców.